2005-01-28 • JAN KAWALER W NACZELNYCH WŁADZACH FCI

Aktualności

2005-01-28 – Zdzisław Karoń


Na każdej Olimpiadzie odbywa się kongres FCI na którym są wybierane nowe władze.
W Porto również się odbył .
Otwarcia kongresu dokonał prezydent FCI CARLOS MAROUEZ PRATS witając wszystkich delegatów z całego świata

.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych hodowców.

Najważniejszym punktem było wybranie władz FCI na okres 2005-2007 roku.


NOWE WŁADZE FCI

Prezydent DR.JOSE MANUEL AZENTA TERESO Portugalia

Vice-Prezydent VISTVAN BARDOS Węgry
HORST MENZEL Niemcy
LUTZ PRIMES Austria
GERT VISSER Holandia

Skarbnik DR.JEAN-PIERRE NELL Szwajcaria
Sekretarz LUC JORIS Belgia

Członkowie JOSE DE SOUSA Francja
ANGELO FRANZA Włochy
MIN GONGYE Chiny
JAN KAWALER Polska
FLORIN MOLDOVAN Rumunia
PEDRO MONTALVO Meksyk
JORGE CESAR PINI ACHAVAL Argentyna
BRIAN TATTERSALL
TUNG-BAO TSAI Taiwan
F.VAZOUEZ LOUREIRO Hiszpania
FELICIEN VERMEULEN Belgia

Polska po latach przerwy odnalazła swoje miejsce w FCI .
GRATULUJEMY!

Ustalono organizatora następnej Olimpiady 2007 r. będzie Belgia (Ostenda) a 2009 Niemcy (Dortmund ).

Od Olimpiady 2007 Belgia będzie obowiązywał mniejszy km w poszczególnych kategoriach.
Więcej informacji w miesięczniku Hodowca.

Moment składania gratulacji nowemu prezydentowi FCI DR. JOSE MANUEL AZENTA TERESO

Viceprezydent FCI VISTVAN BARDOSViceprezydent FCI LUTZ PRIMESViceprezydent FCI HORST MENZELczłonek FCI JOSE DE SOUSAdelegat Chin MIN GON GYEdr.JEAN-PIRRE NELLdelegat Taiwanu TUNG-BAO TSAI

Polska delegacja