2005-11-23 • KONKURS „HODOWCY”

Aktualności

2005-11-23 – Zdzisław Karoń


Do Redakcji HGP trafiły niestarannie lub niekompletnie wypełnione ankiety. W kilku ankietach nie respektowano wymogów regulaminowych w poszczególnych grupach (np. niewystarczająca liczba konkursów, zespoły lotników złożone z gołębi nie kwalifikujących się w grupach I-IV).

GRUPA
I D uznanych 595 niespełniające wymagań 7
II D -//- 307 -//- 6
III R -//- 136 -//- 1
IV R -//- 70 -//- —
V R -//- 25 -//- —
VI R -//- 16 -//- —
VII R -//- 11 -//- 4

razem uznanych 1160 niespełniających wymagań 18

Wszelkie reklamację proszę kierować do redakcji”Hodowca”

REGIONY PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE WYNIKÓW.
Hodowcy oczekują informacji!