2005-12-13 • WYSTAWA OGÓLNOPOLSKA

Aktualności

2005-12-13 – Jan Kawaler


Wystawa ogólnopolska odbędzie się w wyznaczonym terminie.Min. Rolnictwa uwzględnił nasze wnioski i Rozporządzenie, które ukaże się w dniu 19.12.2005r. będzie dopuszczało organizację wystaw po uprzednim uzyskaniu zgody własciwego powiatowego lekarza weterynarii.