2006-02-07 • Komunikat Biura Zarządu Głównego PZHGP

Aktualności

Osoby, które podczas 56. Ogólnopolskiej Wystawy wpłacały na stoisku ZG należności za prenumeratę HGP, za regulaminy, upoważnienia itd., a dysponują dowodami wpłaty od nr 391-433 – uprzejmie prosimy, by nadesłały nam ich kserokopię. Oryginalne dowody tych wpłat uległy zniszczeniu.

Z tego samego powodu osoby, który pozostawiły nam ogłoszenia i upoważnienia itp. – prosimy by ponownie nadesłały nam ich treść.

Adres:
Zarząd Główny PZHGP
WPKiW Al. Różana 6
41-501 Chorzów