2006-02-26 • KONDOLENCJE Z PORTUGALI

Aktualności

2006-02-26 – Zdzisław Karoń


„W tej chwili wszyscy hodowcy z całej Portugalii są zaszokowani katastrofa w Polsce.
Łączymy sie solidarnie w cierpieniu i bólu z Wami wszystkimi.
Chcielibyśmy złożyć nasze kondolencje dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i wielkiej rodziny hodowców.
Możecie liczyć na nasza przyjaźń i naszą pomoc w czymkolwiek potrzebujecie.

Zarząd Narodowego Związku

Jaquim Lopez”