2007-01-12 • KOMISJA SĘDZIOWSKA

Aktualności

2007-01-12 – Zdzisław Karoń


Oceny gołębi na 57 Ogólnopolskiej wystawie w Gdańsku dokonała komisja sędziowska
w składzie:

W klasie olimpijskiej standard-samczyki

1.Jan Klump
2.Piotr Gładki
3.Adam Morawski
4.Bodan Adam
5.Marek Gnatek

W klasie olimpijskiej standard-samiczki

1.Kazimierz Ludyga
2.Andrzej Kowalik
3.ks.Jóżef Żyłka
4.Zdzisław Zaniewski
5.Mirosław Gamża

Klasy sport

1.Jóżef Wróbel
2.Benon Zborowski
3.Roman Spałek
4.Eugeniusz Krygier
5.Teodor Kurowski