2007-04-23 • Ramowy preliminarz dochodów i kosztów

Aktualności
<spanstyle=’font-size:14.0pt’>RAMOWY</spanstyle=’font-size:14.0pt’>

<spanstyle=’font-size:16.0pt’>PRELIMINARZ DOCHODÓW I KOSZTÓW </spanstyle=’font-size:16.0pt’><spanstyle=’mso-spacerun:yes’> </spanstyle=’mso-spacerun:yes’>

<spanstyle=’font-size:16.0pt’>KADENCJA</spanstyle=’font-size:16.0pt’> <spanstyle=’font-size:20.0pt’>2007 – 2011</spanstyle=’font-size:20.0pt’>

<spanstyle=’font-size:14.0pt’> </spanstyle=’font-size:14.0pt’>

Lp. Treść Plan
                                                                     D O C H O D Y
1 Sprzedaż miesięcznika “HGP” 1 380 000,00
2 Sprzedaż usług niematerialnych (ogłoszenia, duplikaty,upoważnien.) 400 000,00
3 Sprzedaż obr±czek rodowych i akcesoriów hodowlano – lotowych 1 600 000,00
4 Przychody finansowe 60 000,00
5 Składki członkowskie 680 000,00
6 Inne dochody wewnętrzne 40 000,00
                          R a z e m 4 160 000,00
                                                                       K O S Z T Y
1 Zużycie materiałów i przed.nietrw. 140 000,00
2 Energia – opał – woda 80 000,00
3 Usługi materialne:

– transportowe

– pocztowe i telekomunikacyjne

– drukarskie

– remontowe

 

             8 000,00

         400 000,00

       1200 000,00

           10 000,00

4 Fundusz reprezentacyjny 20 000,00
5 Wynagrodzenia 700 000,00
6 Pozostałe wynagrodzenia (ryczałty, honoraria aut.,w tym:nagr.dla aktywu zw. 16.000,oo/rok) 500 000,00
7 ¦wiadczenia na rzecz pracowników 240 000,00
8 Usługi niematerialne (podatki, usługi bankowe, dzierżawa,koszty posiłków, ryczałty samochodowe 450 000,00
9 Podróże służbowe 280 000,00
10 Amortyzacja 22 000,00
11 Koszty   fin.,straty nadzwyczajne 0,00
                           R a z e m 4 050 000,00
D O C H Ó D 110 000,00