2007-12-19 • Ptasia grypa

Aktualności

W związku z wystąpieniem na terenie Polski kolejnych ognisk ptasiej grypy, przewidywany w naszym komunikacie z dnia 4 grudnia 2007 roku termin obowiązywania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdezaktualizował się. W związku z powyższym do czasu uchylenia Rozporządzenia Ministra obowiązuje wszystkich członków PZHGP zakaz dokonywania swobodnego oblotu gołębi pocztowych, a jednostki organizacyjne zakaz organizowania wystaw.
Prezydium Zarządu Głównego PZHGP wystąpiło do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zmianę Rozporządzenia i wyrażenie zgody na odbycie wystaw okręgowych i ogólnopolskiej.