2008-04-21 • MCL – adres dostarczenia gołębi

Aktualności

Międzynarodowe Centrum Lotowe WILCZA informuje, że gołębie należy dostarczyć do dnia 15.05.2008 roku w godz. 7:00 – 11:00 lub 16:00 – 20:00 na adres:
Mirosław Leśniewski
ul. Rybnicka 29
44-189 Wilcza
Istnieje również możliwość przesłania gołębi pocztą na w/w adres.

Pan Mirosław Leśniewski jest osobą odpowiedzialną za odbiór gołębi dostarczanych indywidualnie i zespołowo.

MCL Wilcza informuje, że opiekę weterynaryjną sprawować będzie lek. wet. Robert Myszkowski.