2009-01-29 • W INTENCJI OFIAR KATASTROFY

Aktualności

2009-01-29 – Tadeusz Woźniak


W intencji ofiar katastrofy

W trzecią rocznicę tragicznego zdarzenia w hali Międzynarodowych Targów Katowickich, kiedy to 28.01.2006 r. pod gruzami śmierć poniosło 65 osób, odprawiane były w całym kraju msze św. w intencji ofiar tej tragedii. Na Wybrzeżu w sobotę 24.01 br. kapelan hodowców, członków Okręgu Gdańsk PZHGP ks. Roman Zrój odprawił mszę św. w intencji zabitych i ich rodzin w kościele pw. św. Franciszka w Gdańsku – Emaus. Przybyło kilkudziesięciu hodowców wraz z rodzinami. Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślała obecność czterech pocztów ze sztandarami oddziałów: Wejherowa, Pucka, Gdańska oraz Okręgu Gdańsk PZHGP. Homilia nawiązywała do tamtych tragicznych zdarzeń, ale też było w niej sporo o gołębiach hodowanych przez św. Rodzinę. Najprawdopodobniej były to gołębie rasowe, białe. Obraz przedstawiający Matkę Bożą z małym Jezusem w otoczeniu gołębi ks. Zrój przekazał gdańskim hodowcom z intencją, by trafił na ściany siedziby Zarządu Okręgu Gdańsk. Obraz jest darem gdańszczanki pani Magdaleny Pater z parafii pw. Chrystusa Króla dla wybrzeżowych hodowców. Myśl o podarowaniu tego obrazu hodowcom gołębi pani Magdalena podjęła wspólnie z mężem Stanisławem pod wrażeniem tragicznych wydarzeń z 28.01.06 r. Był to ulubiony obraz p. Stanisława, który przed laty zakupił go w Częstochowie. Śmierć męża przed dwoma laty oddaliła realizację ich postanowienia. Podczas tegorocznej kolędy p. Magdalena przekazała obraz ks. Romanowi i wyraziła zadowolenie, że dane jej było wywiązać się z ich małżeńskiego postanowienia.
Następnego dnia, w niedzielę 25.01.br. w tej samej intencji mszę św. odprawił ks. prałat Zygfryd Leżański w kościele pw. św. Anny w Chałupach na Półwyspie Helskim. Wzięli w niej udział m.in.: rodzina i przyjaciele śp. Kazimierza Radtke z pobliskiego Żelistrzewa, animatora wielu inicjatyw środowiska hodowców z Kaszub, dla którego pobyt na 56 Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Pocztowych w Katowicach zakończył się tragicznie. Z liczącej zaledwie 300 dusz parafii w Chałupach też był obecny podczas tych tragicznych wydarzeń w Katowicach przedstawiciel – hodowca Walenty Konkel.
Wspomnieniom tamtych, tragicznych zdarzeń oraz osoby Kazika Radtkego poświęcone było spotkanie hodowców – uczestników mszy, jakie po nabożeństwie odbyło się w mieszkaniu Krystyny i Walentego Konkelów. Wzięli w nim udział m.in. Edward Gajdowski z Gdyni, Andrzej Bizewski z Jastarni, Czesław Dubienko z Helu, Józef Mazurek z Juraty Mieczysław Mateja z Gdyni, i niżej podpisany – również z Gdyni.
Postanowiono kontynuować te spotkania w przyszłych latach, w większym gronie i wzbogacając program uroczystości.
Tekst fot. Tadeusz Woźnia1.Uczestnicy mszy św. przed kościołem pw. św. Franciszka2.Obraz podarowany przez panią Magdalenę Pater3.Po mszy, przed kościołem św. Anny w Chałupach