2009-02-21 • NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

Aktualności

2009-02-21 – Zdzisław Karoń


Zjazd odbywa się na terenie MTK w sali afrykańskiej ,rozpoczął się o godz. 10,00 .
Na przewodniczącego zaproponowano:Piotra.Gładkiego,Janusza Zarzyńskiego
Funkcję tę powierzono Januszowi Zarzyńskiemu
Sekretarzami zostali Edward Ziobrowski,Michał Mika.
W punktcie nad przyjęciem rezygnacji prezydenta PZHGP, delegaci głosowali następująco:
za przyjęciem rezygnacji głosowało 39, za odrzuceniem 70, wstrzymało się 5 delegatów.
Prezydentem PZHGP nadal jest inż. Jan Kawaler.