2010-07-27 • Zgłaszanie gołębi z lotu Bruksela 2010

Aktualności

Pierwszego gołębia danego hodowcy należy zgłosić do osoby odpowiedzialnej za organizację lotu w danej jednostce lotowej.

Osoba odpowiedzialna za organizację lotu w danej jednostce zgłasza zbiorczo trzy pierwsze gołębie oraz trzy pierwsze serie do Zarządu Głównego PZHGP podając:
– imię i nazwisko Hodowcy,
– numer gołębia,
– dokładny czas przylotu gołębia,
– odległość do gołębnika danego hodowcy.