2010-07-28 • UWAGA!!! Zmiana miejsca wypuszczenia gołębi w Brukseli

Aktualności

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Zarządu Głównego PZHGP nastąpiła zmiana miejsca wypuszczenia gołębi w Brukseli – Strombeek w dniu 31 lipca 2010 roku.
Nowe współrzędne miejsca wypuszczenie to:

GPS
50.54.14
04.20.02

w załączeniu mapa.

Nowe wytyczne zostały przesłane w dniu dzisiejszym przez Pana Jaroslava Novotnego – Prezydenta Czeskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Bruksela – mapa
Zgoda na wypuszczenie