2010-10-07 • Sędziowie dopuszczeni do oceny w sezonie wystaw 2010/2011

Aktualności

Zgodnie z Uchwałą nr 221 Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych z dnia 28.11.2009 roku poniżej podajemy wykaz sędziów, wraz z telefonami kontaktowymi, uprawnionych do oceny gołębi podczas sezonu wystaw 2010/2011.
Organizatorów wystaw prosimy o bezpośrednie uzgodnienia z wybranym sędziom jego udział w ocenie.

Kolegium Sędziów-telefony