2010-11-05 • Loty Narodowe 2011

Aktualności

Prezydium Zarządu Głównego PZHGP działając w oparciu o uprawnienia zawarte w § 30 pkt 7 Statutu PZHGP zatwierdza zasady rozgrywania mistrzostwa Polski w Lotach Narodowych w 2011 roku.
Zasady te zostały podane w dziale „Regulaminy”.