2011-11-24 • Aktualizacja regulaminów

Aktualności

W dniu 19.11.2011 roku Zarząd Główny zatwierdził następujące regulaminy:
1. REGULAMIN LOTOWO – ZEGAROWY
2. REGULAMIN ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH
3. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH
4. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W 2012 ROKU
5. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA OLIMPIJSKIEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI ROCZNYCH W 2012 ROKU

Aktualne przepisy znajdują się w dziele „Regulaminy”