2012-09-25 • Komunikat Centralnego Laboratorium Kontroli Antydopingowej (CLKA)

Aktualności

W dniu dzisiejszym tj. 25.09.2012 roku w zakładce „Główna Komisja Antydopingowa PZHGP” został umieszczony komunikat dotyczący przeprowadzonych badań antydopingowych gołębi pocztowych.