2013-06-21 • Statut PZHGP

Aktualności

Informujemy, że Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.06.2013 roku w Statucie PZHGP wpisane zostały zmiany uchwalone przez Nadzwyczajny Krajowy Walny Zjazd Delegatów obradujący w dniu 11.01.2013 roku.
Aktualny Statut PZHGP jest dostępny na naszej stronie