2015-07-27 • E-mail do Wiceprezydenta ds.organizacji lotów p. Krzysztofa Kawalera

Aktualności

Podajemy e-maila do Wiceprezydenta d/s organizacji lotów p.Krzysztofa Kawalera, na który Zarządy Okręgów, Oddziałów i pojedynczy Hodowcy mogą wysyłać propozycję zmian do Regulaminu lotowo-zegarowego i Mistrzostw Ogólnopolskich.
Na podany e-mail można zgłaszać również sytuacje, w których nie przestrzegany jest Regulamin lotowo-zegarowy na punktach wkładania gołębi. Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Dane zgłaszającego nieprawidłowości na jego życzenie nie zostaną ujawnione.
pzhgp-k.kawaler@wp.pl