Informacja dotycząca zegarów UNIKON

Aktualności

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w dniu 18.01.2022 roku otrzymał pismo, w którym firma deister electronic GmbH – UNIKON  poinformowała, że w dopuszczonym oprogramowaniu 3.13 wprowadzona jest blokada zapisu obrączki rodowej rocznika 2022 i kolejnych roczników oraz że musi wprowadzić aktualizację dla wszystkich użytkowników zegarów UNIKON przed nadchodzącym sezonem 2022.

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych pismem z dnia 18.01.2022 roku powiadomił deister electronic GmbH – Unikon, że każda zmiana oprogramowania zegarów w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych musi zostać zatwierdzona przez Prezydium Zarządu Głównego PZHGP, ponadto każda aktualizacja oprogramowania musi posiadać swój numer oprogramowania. W związku z tym deister electronic GmbH – Unikon poproszony został o podanie:

– numeru oprogramowania,

– jakie zmiany zostaną wprowadzone w aktualizacji w stosunku do aktualnego oprogramowania  3.13 zatwierdzonego przez Zarząd Główny PZHGP,

– czy hodowcy gołębi pocztowych w Polsce poniosą koszty w wyniku aktualizacji oprogramowania w zegarach PROFI, MEDIUM oraz CHAMP.

W dniu 21.01.2022 roku Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych otrzymał odpowiedź od deister electronic GmbH – Unikon:

– numer oprogramowania 3.15 (dla zegarów CHAMP, PROFI i MEDIUM)

– przesunięcie zakresu z lat 1990-2021 na 2005 – 2036

-zegary CHAMP (sprzedawane od 2006 roku) aktualizacja będzie bezpłatna, natomiast zegary PROFI i MEDIUM aktualizacja będzie naliczana za każdy moduł ( cena aktualizacji 270 zł z VAT ).

Mając powyższe na uwadze Prezydium Zarządu Głównego PZHGP na swoim posiedzeniu w dniu 25.01.2022 roku nie dopuściło do stosowania w Polskim Związku Hodowców Gołębi Pocztowych oprogramowania 3.15 dla zegarów Unikon.

Sposób wprowadzania rocznika 2022 i następnych roczników do zegarów Unikon zostanie podany po posiedzeniu Zarządu Głównego PZHGP w miesiącu marcu.

 

                                                                             Krzysztof Kawaler

                                                                             Prezydent PZHGP