Tradycyjna hodowla i loty gołębi pocztowych na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Aktualności

Odpowiadając na szeroko uargumentowany wniosek, złożony przez Prezydenta Krzysztofa Kawalera w imieniu hodowców zrzeszonych w PZHGP, Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego wydała 4 września 2023 roku pozytywną opinię o wpisie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego „Tradycyjnej hodowli i lotów gołębi pocztowych”. We wtorek 12 września 2023 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński wpisał „Tradycyjną hodowlę i loty gołębi pocztowych” na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

O tym fakcie szeroko poinformował Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin na briefingu prasowym, który odbył się w Gdańsku pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w środę 13 września 2023 roku. Ministrowi towarzyszyli pomorscy hodowcy ze sztandarami i gołębiami, które zostały wypuszczone na zakończenie konferencji. 

Oficjalną decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisaniu „Tradycyjnej hodowli i lotów gołębi pocztowych” na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Prezydent PZHGP Krzysztof Kawaler otrzymał podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia listy niematerialnego dziedzictwa w Polsce w Teatrze Witkacego w Zakopanem w piątek
6 października 2023 roku.