Wersje programów w zegarach ESK dopuszczone do użytkowania przez Zarząd Główny PZHGP

Aktualności

Benzing :

– model EXPRESS – wersja oprogramowania 1.31

– model TOP  – wersja oprogramowania  03.33

– model M1  – wersja oprogramowania  4.32

– model EXPRESS G2 – wersja oprogramowania 4.31

– model M2 – wersja oprogramowania 1.9, 1.14

– model M3  – wersja oprogramowania 1.9, 1.14

W przypadku modeli M1 i Express G2 dopuszczone są również starsze wersje oprogramowań dopuszczone na tych modelach

 

Tauris                       – wersja oprogramowania PL 8.15, PL 8.16

AMC-ESK                – wersja oprogramowania 2.10PL

MEGA STAR           – wersje oprogramowania   4.7D

BRICON                   – wersja oprogramowania V10 na wszystkie modele

UNIKON                   – wersja oprogramowania 3.13

TIPES:

TIPES MC 2100, Tipes MC 1100 – wersja V2,60 POL i V3.00 POL
– TIPES TBB 100 – wersja V1.14 POL

VIZION

  • model zegara ESK 500 – 1.9 , 2.9 , 4.9
  • model zegara VIP – 4.9
  • model GO – 4.9

TOPIGEON – model IPIGEON – wersja programowania 8.9.32 oraz 8.9.10