HGP

Czasopismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Miesięcznik o charakterze edukacyjno – organizacyjno – informacyjnym. Ukazuje się od 1926 roku. Przez długie lata, gdy nie było jeszcze w kraju książkowych publikacji na ten temat- odgrywał podstawową rolę w szerzeniu i pogłębianiu wiedzy na temat wszystkich możliwych aspektów hodowli i lotowania gołębi, między innymi przenosząc do Polski i przyswajając naszym hodowcom doświadczenia zagraniczne. Taką też rolę, choć w mniejszym już zakresie, pełni czasopismo do dziś, mimo iz dysponujemy już wieloma książkowymi opracowaniami na ten temat o charakterze podręcznikowym. Służył też miesięcznik zawsze i nadal służy jako trybuna wymiany poglądów i doświadczeń polskich hodowców gołębi, a także miejsce wzajemnych kontaktów działaczy, zgłaszania i dyskutowania pomysłów i wymiany poglądów w sprawie doskonalenia zasad życia wewnątrz-organizacyjnego. Ważną funkcją pisma jest wewnątrzzwiązkowa, w miarę wszechstronna informacja, opisy ważniejszych wydarzeń w oddziałach i okręgach, popularyzacja i promocja wybitnych hodowców.

Adres Redakcji (jak siedziba Zarządu Głównego):
43-180 Orzesze, ul. Dworcowa 5
tel. 501-164-635

Cena prenumeraty na 2024 rok

Czasopismo dostępne jest w prenumeracie rocznej w formie tradycyjnej  i cyfrowej.

Roczna prenumerata tradycyjna:

Indywidualna z wysyłką pod wskazany adres – 115 zł
Indywidualna z odbiorem własnym z siedziby Redakcji – 80 zł

Indywidualna z wysyłką za granicę – 280 zł

Zbiorowa od 2 kompletów wzwyż – 110 zł za jeden komplet

Wpłat należy dokonywać do 31 stycznia 2024 (podając w przelewie dokładny adres wysyłki) na konto Zarządu Głównego PZHGP:
ING Bank Śląski, nr konta: 46 1050 1504 1000 0090 3017 3505

 

Roczna prenumerata cyfrowa HGP – 75 zł

Aby nabyć roczną prenumeratę cyfrową należy:

– utworzyć swój profil na stronie internetowej „Hodowcy” https://hgp.pzhgp.pl ;

– zalogować się – proces logowania jest dwuetapowy; po wpisaniu hasła na wskazany adres e-mail wysłany zostanie jednorazowy kod dostępu w celu weryfikacji konta;

– w zakładce „prenumerata” lub w polu blokady pod poszczególnymi tekstami wykupić dostęp, postępując zgodnie z pojawiającymi się poleceniami.

 

Nasze prenumeraty cyfrowe obsługuje system płatności internetowych Przelewy24. Prosimy nie dokonywać wpłat za prenumeratę cyfrową na konto Zarządu Głównego PZHGP.