Regulaminy

REGULAMIN GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI NA 2021 ROK

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH NA 2021 ROK

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA OLIMPIJSKIEGO O MISTRZOSTWO POLSKI DERBY W LOTACH GOŁĘBI DWULETNICH W 2021 ROKU

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH NA 2021 ROK

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O INTERMISTRZOSTWO – 2021

REGULAMIN LOTU NARODOWEGO – BRUKSELA 2021

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ – KWZD 06.04.2013 rok

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW

REGULAMIN LOTOWO – ZEGAROWY 27.11.2021

REGULAMIN WYSTAW

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 14.03.2020