Regulaminy

REGULAMIN GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI NA 2024 ROK

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O MISTRZOSTWO POLSKI W KATEGORIACH NA 2024 ROK

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO MP SUPER MARATON 2024

REGULAMIN LOTU NARODOWEGO – BRUKSELA 2024

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O INTERMISTRZOSTWO – 2024

REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO O GMP W LOTACH GOŁĘBI MŁODYCH NA 2024 ROK

REGULAMIN MISTRZOSTWA POLSKI Kat. A GOŁĘBI MŁODYCH NA 2024 ROK

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ – KWZD 06.04.2013 rok

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW

REGULAMIN LOTOWO – ZEGAROWY 9.03.2024

REGULAMIN WYSTAW

REGULAMIN W SPRAWIE NADAWANIA ODZNAK I CZŁONKOSTWA HONOROWEGO

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ PZHGP

REGULAMIN ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH

REGULAMIN-ORGANIZACYJNY – 18.11.2023