SZGP

Znalazłeś gołębia pocztowego ?

Możesz zgłosić to do oddziału PZHGP z którego pochodzi właściciel gołębia.

Numer oddziału znajduje się na obrączce obok kraju, roku i numeru:

Na stronie http://pzhgp.pl/adresy-oddzialow/ można odnaleźć kontakt do wszystkich oddziałów.